نافلزها

در قسمت قبل، درباره‌ی فلزها صحبت کردیم و در این قسمت به نافلزات می‌پردازیم که چه میزان از عناصر جهان را شامل می‌شوند. ویژگی‌هایشان را بررسی می‌کنیم و آنها را با فلزات مقایسه می‌کنیم. همچنین تفاوت نافلزها را با فلزها سنجیده و یاد می‌گیریم که دمای ذوب و جوش، چگالی و شکننده و میزان کدری آنها نسبت به فلزات، چگونه است. موضوع این قسمت را می‌توانید در صفحه‌های ۴ تا ۶ کتاب درسی پیدا کنید.

با تخفیف ویژه، بفرمایید فیلیمومدرسه:

در هر جا و هر زمان می‌توانی درس بخوانی!

هر جا که هستید، به کمک کامپیوتر، موبایل یا تبلت از فیلیمو مدرسه استفاده کنید.

اشتراک گروهی نیاز دارید؟ (ویژه‌ی معلمان و مدرسه‌ها)