وزن و نیروی گرانش

در این قسمت، درباره‌ی نیروی گرانش یا همان نیروی جاذبه‌ی زمین صحبت می‌کنیم. هر زمان که اسم این نیرو به گوشمان بخورد؛ نیوتون و سیبی که روی سر او افتاد را به خاطر می‌آوریم. این نیرو، چیزی فراتر از داستان سیب و نیوتون بوده و کاربردهای فراوانی دارد که در این قسمت به آنها می‌پردازیم. موضوع این قسمت را می‌توانید در صفحه‌های ۵۷ و ۵۸ کتاب درسی پیدا کنید.

با تخفیف ویژه، بفرمایید فیلیمومدرسه:

در هر جا و هر زمان می‌توانی درس بخوانی!

هر جا که هستید، به کمک کامپیوتر، موبایل یا تبلت از فیلیمو مدرسه استفاده کنید.

اشتراک گروهی نیاز دارید؟ (ویژه‌ی معلمان و مدرسه‌ها)