شتاب متوسط

وقتی سرعت متحرک تغییر کند؛ حرکت متحرک شتاب‌دار می‌شود. شتاب کمیت برداری است که یکای اندازه‌گیری آن، متر بر مربع ثانیه‌ است. تغییر سرعت با تغییر تندی و یا تغییر جهت حرکت اتفاق می‌افتد که هر کدام از این دو عامل باعث حرکت شتاب‌دار می‌شوند. با تقسیم کردن تغییر سرعت بر مدت زمان، شتاب متوسط به دست می‌آید. موضوع این قسمت را می‌توانید در صفحه‌های ۴۹ و ۵۰ کتاب درسی پیدا کنید.

با تخفیف ویژه، بفرمایید فیلیمومدرسه:

در هر جا و هر زمان می‌توانی درس بخوانی!

هر جا که هستید، به کمک کامپیوتر، موبایل یا تبلت از فیلیمو مدرسه استفاده کنید.

اشتراک گروهی نیاز دارید؟ (ویژه‌ی معلمان و مدرسه‌ها)