پایستگی جرم و پیوند کووالانسی

در این قسمت، به قانون پایستگی جرم در واکنش‌ها، پیوند کووالانسی و ترکیب‌هایی که این پیوند را دارند؛ می‌پردازیم. قانون پایستگی جرم در واکنش‌های شیمیایی می‌گوید: جرم نه به وجود می‌آید و نه از بین می‌رود. یعنی جرم واکنش دهنده‌ها و فرآورده‌ها با هم برابر است. موضوع این قسمت را می‌توانید در صفحه‌های ۱۹، ۲۳ و ۲۴ کتاب درسی پیدا کنید.

با تخفیف ویژه، بفرمایید فیلیمومدرسه:

در هر جا و هر زمان می‌توانی درس بخوانی!

هر جا که هستید، به کمک کامپیوتر، موبایل یا تبلت از فیلیمو مدرسه استفاده کنید.

اشتراک گروهی نیاز دارید؟ (ویژه‌ی معلمان و مدرسه‌ها)