سرعت و تندی لحظه‌ای

اگر خاطرتان باشد؛ گفتیم اگر مسافتی که یک متحرک طی کرده را بر مدت زمان حرکتش تقسیم کنیم؛ تندی متوسط و اگر جابه‌جایی یک متحرک را بر مدت زمان حرکت آن تقسیم کنیم؛ سرعت متوسط آن را به دست خواهیم آورد. اما مقادیر تندی و سرعت متوسط، مقداری اطلاعات کلی‌ در مورد حرکت یک متحرک به ما داده و در مورد جزئیات حرکت چیزی به ما نمی‌گویند. مثلا به نظر شما، آیا با دانستن مقدار تندی متوسط، می‌شود با اطمینان گفت که متحرک در طول مسیر توقف داشته یا نه؟ و اگر داشته، چند بار این اتفاق افتاده است؟ یا به نظر شما، آیا در تمام طول مسیر، تندی متحرک ثابت بوده یا تغییر کرده است؟ آیا می‌شود در مورد این موارد با قطعیت اظهار نظر کرد؟ موضوع این قسمت را می‌توانید در صفحه‌های ۴۷ و ۴۸ کتاب درسی پیدا کنید.

با تخفیف ویژه، بفرمایید فیلیمومدرسه:

در هر جا و هر زمان می‌توانی درس بخوانی!

هر جا که هستید، به کمک کامپیوتر، موبایل یا تبلت از فیلیمو مدرسه استفاده کنید.

اشتراک گروهی نیاز دارید؟ (ویژه‌ی معلمان و مدرسه‌ها)