کاربرد فسیل‌ها

در قسمت قبلی با فسیل‌ها و نحوه‌ی تشکیل‌ آنها آشنا شدیم. در این قسمت، می‌خواهیم بررسی کنیم که از فسیل‌ها چه استفاده‌هایی می‌شود کرد؟ برای همین هم باید فسیل‌ها را دسته‌بندی کنیم. موضوع این قسمت را می‌توانید در صفحه‌های ۷۷ تا ۸۰ کتاب درسی پیدا کنید.

با تخفیف ویژه، بفرمایید فیلیمومدرسه:

در هر جا و هر زمان می‌توانی درس بخوانی!

هر جا که هستید، به کمک کامپیوتر، موبایل یا تبلت از فیلیمو مدرسه استفاده کنید.

اشتراک گروهی نیاز دارید؟ (ویژه‌ی معلمان و مدرسه‌ها)