احساس غم

تا حالا به قدرتی که غم داره فکر کردین؟ از غم‌هامون نمی‌شه فرار کنیم اما می‌تونیم یادبگیریم که اون ها رو مدیریتشون کنیم. هر چیزی جای خودش رو داره. گریه به جای خودش خوبه؛ خنده هم جای خودش خوبه و هرکدوم واکنش‌هایی برای احساس‌های متفاوتین. اما راه حلِ رهایی از غم و غصه چیه؟

با تخفیف ویژه، بفرمایید فیلیمومدرسه:

در هر جا و هر زمان می‌توانی درس بخوانی!

هر جا که هستید، به کمک کامپیوتر، موبایل یا تبلت از فیلیمو مدرسه استفاده کنید.

اشتراک گروهی نیاز دارید؟ (ویژه‌ی معلمان و مدرسه‌ها)