انواع نما و اندازه نما

در این قسمت انواع اندازه نما را صورت عملی خواهیم دید. از هر نمایی در چه جایی باید استفاده کنیم و چه معنی و مفهومی را انتقال می‎دهد، کی و کجا از چه نمایی استفاده می‎شود را در این قسمت ببینید.

با تخفیف ویژه، بفرمایید فیلیمومدرسه:

در هر جا و هر زمان می‌توانی درس بخوانی!

هر جا که هستید، به کمک کامپیوتر، موبایل یا تبلت از فیلیمو مدرسه استفاده کنید.

اشتراک گروهی نیاز دارید؟ (ویژه‌ی معلمان و مدرسه‌ها)