با گوشی هم می‌شه فیلم ساخت؟

در این قسمت معرفی دوره فیلم‌سازی با موبایل رو داریم. در مورد نقشه کلی مسیر فیلم‌سازی صحبت می‌کنیم. نوشتن لیست تجهیزات و لیست وسایل مورد نیاز رو یاد می‌گیریم. می‌فهمیم که بدون ایده هیچ محتوایی شکل نمی‌گیره و تعریف ایده رو باهم یاد می‌گیریم.

با تخفیف ویژه، بفرمایید فیلیمومدرسه:

در هر جا و هر زمان می‌توانی درس بخوانی!

هر جا که هستید، به کمک کامپیوتر، موبایل یا تبلت از فیلیمو مدرسه استفاده کنید.

اشتراک گروهی نیاز دارید؟ (ویژه‌ی معلمان و مدرسه‌ها)