اَلْأُسْرَةُ النّاجِحَةُ

تو این قسمت متن درس اَلْأُسْرَةُ النّاجِحَةُ رو یاد می‌گیریم و درباره این که چطوری افعال رو به هم‌دیگه تبدیل کنیم صحبت می‌کنیم و تازه یکی از اشتباهاتی که کتاب درسی داره رو هم می‌گیم! موضوع این قسمت رو می‌تونیم تو صفحه‌های ۹۴تا ۹۶کتاب درسی پیدا کنیم.

بسته‌ ۳ ماهه را با تخفیف ویژه خریداری کنید!

در هر جا و هر زمان می‌توانی درس بخوانی!

هر جا که هستید، به کمک کامپیوتر، موبایل یا تبلت از فیلیمو مدرسه استفاده کنید.