حامد آهنگی با چالش وزنه

چطوری می‌شه با دو تا دفتر یک مجموعه‌ی بلوک سیمانی و سازه‌ی آهنیش رو بلند کرد؟ حامد آهنگی در این قسمت چه راه حلی داره؟! بریم ببینیم.

با تخفیف ویژه، بفرمایید فیلیمومدرسه:

در هر جا و هر زمان می‌توانی درس بخوانی!

هر جا که هستید، به کمک کامپیوتر، موبایل یا تبلت از فیلیمو مدرسه استفاده کنید.

اشتراک گروهی نیاز دارید؟ (ویژه‌ی معلمان و مدرسه‌ها)