امیر کربلایی‌زاده در چالش رمزگشایی شیمیایی

در این قسمت با یک چالش رمزگشایی چگال رو به رو هستیم و قراره امیرکربلایی‌زاده با استفاده از چگالی مواد رمز صندوق سکه‌ی علمی شو رو به دست بیاره.

با تخفیف ویژه، بفرمایید فیلیمومدرسه:

در هر جا و هر زمان می‌توانی درس بخوانی!

هر جا که هستید، به کمک کامپیوتر، موبایل یا تبلت از فیلیمو مدرسه استفاده کنید.

اشتراک گروهی نیاز دارید؟ (ویژه‌ی معلمان و مدرسه‌ها)