لیندا کیانی با چالش آزمایش شیمی

در این قسمت لیندا کیانی با چالش‌هایی مثل انجام آزمایش‌های شیمیایی مواجه می‌شه که قراره باهم تماشا کنیم چطوری از پس این چالش بر میاد.

با تخفیف ویژه، بفرمایید فیلیمومدرسه:

در هر جا و هر زمان می‌توانی درس بخوانی!

هر جا که هستید، به کمک کامپیوتر، موبایل یا تبلت از فیلیمو مدرسه استفاده کنید.

اشتراک گروهی نیاز دارید؟ (ویژه‌ی معلمان و مدرسه‌ها)