فرزین محدث در چالش رمزگشایی چگالی

در این قسمت فرزین محدث برای رمزگشایی قفل صندوق سکه‌ها وارد چالش آزمایش چگالی می‌شه.

با تخفیف ویژه، بفرمایید فیلیمومدرسه:

در هر جا و هر زمان می‌توانی درس بخوانی!

هر جا که هستید، به کمک کامپیوتر، موبایل یا تبلت از فیلیمو مدرسه استفاده کنید.

اشتراک گروهی نیاز دارید؟ (ویژه‌ی معلمان و مدرسه‌ها)