مغز و نخاع (قسمت آخر ترم اول)

بدن انسان دنیای پیچیده و بزرگی است. اما تمام قسمت‌های بدن کاملا هماهنگ با یکدیگر کار می‌کنند. چه چیزی باعث این هماهنگی می‌شود؟ بله، دستگاهی در بدن به نام دستگاه عصبی. دستگاه عصبی بدن ما شامل مغز و نخاع است. مغز، کارهای ما را کنترل می‌کند. یعنی به اندام‌های بدن می‌گوید که چه کاری انجام دهند. نخاع هم گاهی اوقات این کار را انجام می‌دهد. مغز و نخاع، اندام‌های مهمی در بدن ما هستند و باید از آنها محافظت شود. جمجه‌ی استخوانی از مغز و ستون مهره‌ها نیز از نخاع ما محافظت می‌کند. حالا بگویید مغز چگونه بدن ما را کنترل می‌کند؟ چطور به قسمت‌های مختلف بدن پیام می‌دهد که باید چه کاری انجام دهند؟ در این قسمت به همین موضوع می‌پردازیم. موضوع این قسمت را می‌توانید در صفحه‌های ۴۳ و ۴۴ کتاب درسی پیدا کنید.

با تخفیف ویژه، بفرمایید فیلیمومدرسه:

در هر جا و هر زمان می‌توانی درس بخوانی!

هر جا که هستید، به کمک کامپیوتر، موبایل یا تبلت از فیلیمو مدرسه استفاده کنید.

اشتراک گروهی نیاز دارید؟ (ویژه‌ی معلمان و مدرسه‌ها)