تصویر در عدسی‌ها

در گذشته یاد گرفتیم که برای دیدن اجسام در اطرافمان به نور نیاز داریم. نور باید به یک جسم بتابد و بازتاب شود تا به چشم ما برسد و سپس بتوانیم آن جسم را ببینیم. اما ممکن است نور در این مسیر، از مسیرهای دیگری عبور کرده و تغییراتی کند. مثلا ممکن است نور از یک عدسی رد شود. گفتیم یک ظرف شیشه‌ای پر از آب هم می‌تواند مانند عدسی عمل کند. اینگونه ما جسم پشت عدسی را به همان شکلی که هست؛ نمی‌بینیم؛ بلکه تصویر آن به شکل دیگری است. با این خاصیت نور، می‌توانیم آزمایش‌های جالبی انجام دهیم که مثل شعبده‌بازی می‌ماند! در این قسمت، با این پدیده‌ی نور آشنا می‌شویم. موضوع این قسمت را می‌توانید در صفحه‌های ۲۲ و ۲۳ کتاب درسی پیدا کنید.

با تخفیف ویژه، بفرمایید فیلیمومدرسه:

در هر جا و هر زمان می‌توانی درس بخوانی!

هر جا که هستید، به کمک کامپیوتر، موبایل یا تبلت از فیلیمو مدرسه استفاده کنید.

اشتراک گروهی نیاز دارید؟ (ویژه‌ی معلمان و مدرسه‌ها)