ریاضی پایه هشتم

یادآوری اعداد صحیح۹۰ ثانیه رایگان

درس ۱یادآوری اعداد صحیح

کتاب ریاضی هشتم را با یادآوری اعداد صحیح شروع می‌کنیم تا بعد از آن بتوانیم اعداد گویا ر...

آشنایی با اعداد گویا۹۰ ثانیه رایگان

درس ۲آشنایی با اعداد گویا

بعد از مرور اعداد صحیح، به سراغ اعداد گویا می‌رویم و به تعریف دقیق و علمی آنها می‌پرداز...

مقایسه اعداد گویا۹۰ ثانیه رایگان

درس ۳مقایسه اعداد گویا

همیشه وقتی دو عدد را می‌بینیم، اولین چیزی که به ذهنمان می‌رسد این است که کدام یک بیشتر ...

جمع و تفریق اعداد گویا۹۰ ثانیه رایگان

درس ۴جمع و تفریق اعداد گویا

یکی از مهم‌ترین چیزهایی که نیاز است در مورد اعداد گویا بلد باشیم، نحوه‌ی جمع و تفریق آن...

ضرب و تقسیم اعداد گویا۹۰ ثانیه رایگان

درس ۵ضرب و تقسیم اعداد گویا

با اعداد گویا آشنا شدیم و خاصیت‌های آن را شناختیم. چهار عمل اصلی در دنیای اعداد، اهمیت ...

محاسبات اعداد گویا۹۰ ثانیه رایگان

درس ۶محاسبات اعداد گویا

حساب کردن و ساده کردن عبارت‌هایی که در آنها اعداد گویا وجود دارد؛ کار خیلی سختی نیست. ف...

مرور اعداد گویا۹۰ ثانیه رایگان

درس ۷مرور اعداد گویا

در قسمت‌های قبل، درباره‌ی اعداد گویا صحبت کردیم. همچنین با یکدیگر نمایش اعداد گویا روی ...

اعداد اول۹۰ ثانیه رایگان

درس ۸اعداد اول

وقتی به اطرافمان نگاه می‌کنیم؛ متوجه می‌شویم که تمام وسیله‌ها، از یک ماده‌ی اولیه‌ ساخت...

ب.م.م و ک.م.م۹۰ ثانیه رایگان

درس ۹ب.م.م و ک.م.م

اعداد اول و مرکب را شناختیم؛ حالا در این قسمت، می‌خواهیم درباره‌ی «ب م م» و «ک م م» دو ...

تعیین اول بودن یک عدد۹۰ ثانیه رایگان

درس ۱۰تعیین اول بودن یک عدد

چطور باید تشخیص بدهیم که یک عدد، اول است یا نه؟ ممکن است این سوال مهم از مبحث اعداد اول...

غربال اراتستن۹۰ ثانیه رایگان

درس ۱۱غربال اراتستن

یکی از سوالات مهم در موضوع اعداد اول، این است که چطور اعداد اولِ بین دو عدد را پیدا کنی...

مرور فصل اعداد اول۹۰ ثانیه رایگان

درس ۱۲مرور فصل اعداد اول

در این قسمت به مرور مطالبی که در این فصل یاد گرفتیم؛ مانند ب م م، ک م م، تشخیص اول بودن...

چندضلعی‌ها و تقارن۹۰ ثانیه رایگان

درس ۱۳چندضلعی‌ها و تقارن

وقتی به محیط اطرافمان نگاه می‌کنیم؛ اشکال مختلفی می‌بینیم که همگی در دنیای هندسه وجود د...

زاویه‌ها در خطوط موازی۹۰ ثانیه رایگان

درس ۱۴زاویه‌ها در خطوط موازی

برای به دست آوردن تقارن یک شکل نسبت به محور تقارن چه کاری انجام دهیم؟ از یک نقطه‌ی خارج...

زاویه‌ها درخطوط موازی (۲/۲)۹۰ ثانیه رایگان

درس ۱۵زاویه‌ها درخطوط موازی (۲/۲)

یکی از نکات مهم که همیشه از آن استفاده می‌کنیم؛ این است که مجموع زاویه‌های داخلی مثلث ۱...

متوازی الاضلاع۹۰ ثانیه رایگان

درس ۱۶متوازی الاضلاع

چندضلعی‌های مختلفی را می‌شناسیم که هرکدام ویژگی‌هایی دارند. یکی از آنها متوازی‌الاضلاع ...

مستطیل و لوزی و مربع۹۰ ثانیه رایگان

درس ۱۷مستطیل و لوزی و مربع

یکی از چهارضلعی‌های مهم، متوازی‌الاضلاع است که انواع و اقسام مختلفی دارد. در این قسمت، ...

کاشی‌کاری و هندسه۹۰ ثانیه رایگان

درس ۱۸کاشی‌کاری و هندسه

با توجه کردن به اطرافمان، مثلا با دقت به یک بنای تاریخی، حتما از دیدن کاشی‌کاری‌های داخ...

زاویه‌ی خارجی۹۰ ثانیه رایگان

درس ۱۹زاویه‌ی خارجی

در هر چندضلعی، علاوه‌ بر زاویه‌های داخلی، زاویه‌هایی هم بین امتداد اضلاع و خود اضلاع وج...

مرور چهارضلعی‌ها۹۰ ثانیه رایگان

درس ۲۰مرور چهارضلعی‌ها

در قسمت‌های قبل، با مفاهیم چندضلعی‌ها، چهارضلعی‌ها، زاویه‌های داخلی و خارجی آشنا شدیم و...

یادآوری عبارت‌های جبری۹۰ ثانیه رایگان

درس ۲۱یادآوری عبارت‌های جبری

سال گذشته با مفهوم متغیر، جمله، جمله‌ی متشابه و عبارت‌های جبری آشنا شدیم. مفاهیم دیگری ...

ساده کردن عبارت‌های جبری۹۰ ثانیه رایگان

درس ۲۲ساده کردن عبارت‌های جبری

یکی از مطالب مهم در مبحث ضرب، ضرب پرانتزهای جبری در یکدیگر است. ضرب یک جمله‌ی جبری در پ...

مقدار عددی عبارت جبری۹۰ ثانیه رایگان

درس ۲۳مقدار عددی عبارت جبری

در مبحث جبر، یکی از مطالبی که اهمیت دارد؛ به دست آوردن مقدار عددی آنها به ازای مقادیر م...

تجزیه‌‌ی عبارت جبری۹۰ ثانیه رایگان

درس ۲۴تجزیه‌‌ی عبارت جبری

یادتان است که یک عدد را به صورت حاصل ضرب دو یا چند عدد می‌نوشتیم و به آن، عددِ تجزیه شد...

معادله۹۰ ثانیه رایگان

درس ۲۵معادله

ساده کردن عبارت‌های جبری را که یاد گرفتیم، حالا چگونه می‌توانیم یک پرانتز جبری را به تو...

حل مسئله به کمک معادله (قسمت آخر ترم اول)۹۰ ثانیه رایگان

درس ۲۶حل مسئله به کمک معادله (قسمت آخر ترم اول)

حل معادله موضوع مهم است؛ اما کاربرد آن اهمیت خیلی بیشتری دارد. ما می‌توانیم به کمک نوشت...

با تخفیف ویژه، بفرمایید فیلیمومدرسه:

در هر جا و هر زمان می‌توانی درس بخوانی!

هر جا که هستید، به کمک کامپیوتر، موبایل یا تبلت از فیلیمو مدرسه استفاده کنید.

اشتراک گروهی نیاز دارید؟ (ویژه‌ی معلمان و مدرسه‌ها)