سانتی‌متر و میلی‌متر

برای اینکه وسیله‌ها را اندازه بگیریم و بفهمیم طولشان چقدر است؛ از چه وسیله‌ها و چه واحدهایی استفاده می‌کنیم؟ از سانتی‌متر و میلی‌متر به عنوان واحدی استاندارد برای اندازه‌گیری و از خط‌کش و متر هم به عنوان ابزاری برای اندازه‌گیری آنها استفاده می‌کنیم. موضوع این قسمت را می‌توانید در صفحه‌های ۸۲ تا ۸۷ کتاب درسی پیدا کنید.

هر وقت که بخواهی،
هر جا که باشی!

فقط کافیست لپ‌تاپ، موبایل یا تبلت را برداری و وارد فیلیمومدرسه شوی.

اشتراک گروهی نیاز دارید؟ (ویژه‌ی معلمان و مدرسه‌ها)

تماس با واحد پشتیبانی