جمع دورقمی - جمع بندی

یک روش مرسوم برای جمع کردن دو عدد دورقمی وجود دارد که به جمع رقم‌ها در هر ارزش مکانی می‌پردازد. روش‌هایی که معمولا بچه‌ها برای عمل جمع به کار می‌برند، به جمع عددها می‌پردازد نه جمع رقم ها. به همین دلیل لازم است این روش جمع به طور مستقیم و البته با اتصال به روش‌های ابداعی دانش‌آموزان به آن‌ها آموزش داده شود. موضوع این قسمت را می‌توانید در صفحه‌ی ۱۰۰ کتاب درسی پیدا کنید.

با تخفیف ویژه، بفرمایید فیلیمومدرسه:

در هر جا و هر زمان می‌توانی درس بخوانی!

هر جا که هستید، به کمک کامپیوتر، موبایل یا تبلت از فیلیمو مدرسه استفاده کنید.

اشتراک گروهی نیاز دارید؟ (ویژه‌ی معلمان و مدرسه‌ها)