ضلع و گوشه

به چه چیزهایی گوشه می‌گوییم؟ به چه چیزهایی ضلع می‌گوییم؟ آیا می‌توانید گوشه و ضلع را در شکل‌های مختلف پیدا کنید؟ دایره چند گوشه و ضلع دارد؟! در این قسمت، به تمام سوالات بالا، پاسخ می‌دهیم. یک کتاب داستان هم درباره‌ی یکی از شکل‌های هندسی با هم می‌خوانیم. موضوع این قسمت را می‌توانید در صفحه‌های ۱۵، ۳۸ تا ۴۰ و ۴۳ کتاب درسی پیدا کنید.

با تخفیف ویژه، بفرمایید فیلیمومدرسه:

در هر جا و هر زمان می‌توانی درس بخوانی!

هر جا که هستید، به کمک کامپیوتر، موبایل یا تبلت از فیلیمو مدرسه استفاده کنید.

اشتراک گروهی نیاز دارید؟ (ویژه‌ی معلمان و مدرسه‌ها)