مثلث

در این قسمت، به بررسی یک شکل دیگر از اشکال هندسی می‌پردازیم و با استفاده از سه ضلع و سه گوشه‌ی مثلث، این شکل را از بین شکل‌های دیگر در فعالیت‌ها پیدا می‌کنیم. موضوع این قسمت را می‌توانید در قسمت‌هایی از صفحات۱۲، ۱۴، ۱۵، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۳ کتاب درسی پیدا کنید.

با تخفیف ویژه، بفرمایید فیلیمومدرسه:

در هر جا و هر زمان می‌توانی درس بخوانی!

هر جا که هستید، به کمک کامپیوتر، موبایل یا تبلت از فیلیمو مدرسه استفاده کنید.

اشتراک گروهی نیاز دارید؟ (ویژه‌ی معلمان و مدرسه‌ها)