الگوها در صفحه شطرنجی

قبلا درباره‌ی الگوها با هم صحبت کرده‌ایم. الگوها را در ریسه‌ها و رشته‌هایی که با شکل‌های مختلفِ رنگی رنگی تکرار می‌شوند؛ پیدا کردیم. در این قسمت، الگوها را در یک صفحه‌ی شطرنجی می‌بینیم و سعی می‌کنیم که ردیف به ردیف آنها را کامل کنیم یا کل شکل را ببینیم و در ادامه‌ی الگو، تکرارش کنیم. موضوع این قسمت را می‌توانید در صفحه‌های ۴۶، ۴۸، ۵۳و ۶۰ کتاب درسی پیدا کنید.

با تخفیف ویژه، بفرمایید فیلیمومدرسه:

در هر جا و هر زمان می‌توانی درس بخوانی!

هر جا که هستید، به کمک کامپیوتر، موبایل یا تبلت از فیلیمو مدرسه استفاده کنید.

اشتراک گروهی نیاز دارید؟ (ویژه‌ی معلمان و مدرسه‌ها)