کم‌تر و بیش‌تر

در این قسمت می‌خواهیم یاد بگیریم که چطور تعداد وسایل را بفهمیم و برای نشان دادن بیش‌تر یا کم‌تر بودن بین چند عدد، از چه نمادی استفاده کنیم. موضوع این قسمت را می‌توانید در صفحه‌های ۷۹ تا ۸۲ کتاب درسی پیدا کنید.

با تخفیف ویژه، بفرمایید فیلیمومدرسه:

در هر جا و هر زمان می‌توانی درس بخوانی!

هر جا که هستید، به کمک کامپیوتر، موبایل یا تبلت از فیلیمو مدرسه استفاده کنید.

اشتراک گروهی نیاز دارید؟ (ویژه‌ی معلمان و مدرسه‌ها)