رسم قرینه

چطور ارتباط بین قرینه کردن و تقارن را پیدا کنیم؟ برای رسم یک پروانه‌ی متقارن، می‌توانیم از پیدا کردن قرینه‌ها، رنگ‌آمیزی خانه‌های قرینه و رسم شکل‌های قرینه‌ی یکدیگر استفاده کنیم. موضوع این قسمت را می‌توانید در صفحه‌های ۸۹، ۹۱، ۹۸، ۱۰۴، ۱۰۹، ۱۲۵ کتاب درسی پیدا کنید.

با تخفیف ویژه، بفرمایید فیلیمومدرسه:

در هر جا و هر زمان می‌توانی درس بخوانی!

هر جا که هستید، به کمک کامپیوتر، موبایل یا تبلت از فیلیمو مدرسه استفاده کنید.

اشتراک گروهی نیاز دارید؟ (ویژه‌ی معلمان و مدرسه‌ها)